Woven Darkness

WovenDarkness, kort voor 'the City of Woven Darkness', ofwel 'de Stad der Gewoven Duisternis', is een Live Action RolePlaying (LRP/LARP) vereniging te Tilburg. Het spel dat WovenDarkness organiseert, volgens het systeem van 'Vampire: the Masquerade' (Old World of Darkness, White Wolf Publishing) en regels gebaseerd op 'Laws of the Night' (1e editie) loopt, met een continu verhaallijn, al sinds 1997. Het spel heeft de focus op toneel en onderlinge interactie.

Elke eerste zaterdag van de maand, behalve augustus, wordt een spelavond (Elysium) gehouden in denksport cafť Theseus, Bredaseweg 167, Tilburg.

Website: www.http://wovendarkness.com/
email: info@wovendarkness.com/
Facebook pagina: http://www.facebook.com/WovenDarkness

Aankomende evenementen

Informatie

Hieronder vind je meer informatie.